Dzh. Lokkhart: Sovremennyj PHP. Novye vozmozhnosti i peredovoj opyt bei hugendubel.de