Abdelkader Tadja: Caractérisation et pathogénicité de Ascochyta sp. sur pisum sativum bei hugendubel.de. Online bestellen oder in der Filiale abholen.