Guan-Ming Su, Yu-chi Lai, Andres Kwasinski, Haohong Wang: 3D Visual Communications bei hugendubel.de