Junwei Gu, Yusheng Tang, Jie Kong, Jing Dang: Polymer Matrix Wave-Transparent Composites bei hugendubel.de